Welkom op de website van Bureau WagenaarLeren met hart en ziel


Lang geleden ben ik mijn loopbaan begonnen als lerares in het lager beroepsonderwijs. Nu, vele jaren later, besef ik pas werkelijk wat leraarschap inhoudt, en hoe leraar zijn mij in staat stelt te zijn wie ik ben. Na vele omzwervingen – ik ben ondernemer geweest, heb in binnen- en buitenlandse handel gedaan, ik ben gaan coachen – ervaar ik het leraarschap in mijzelf als bevrijdend. Ik houd ervan om mensen iets te leren. Hen te helpen ontdekken wat zij al weten, want dat is waar leren vaak op neerkomt.
Daar een rol in vervullen, daar geniet ik van.